SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Mezunlar Koordinatörlüğü

İletişim

Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal BALKİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
mkbalki@sinop.edu.tr
0 368 271 41 51 - 4010


Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN
Meslek Yüksekokulu
dozyilmaz@sinop.edu.tr
0 368 271 57 42 - 6685